“A gyermeki léleknek a mese olyan, mint vetésnek a májusi eső.” — Zdeněk Svěrák

A Könyvek Birodalma

Hol laknak a könyvek?

A Könyvek Birodalmában: 

 Nézd meg itt a prezit (válaszd a teljes képernyős nézetet!)

  

Ha alsós vagy, elsősorban a Vackor kuckóban található könyveket javasoljuk számodra.

Milyen fajta  könyveket találsz a Vackor kuckóban?

 

I. MESÉK - MESEVÁROS

A mesekönyveket a kuckó belső részén a kék abc betűinél találod.

A polcok elején ismert mesefigurákat láthatsz.

A  mesekönyveket  szerzőjük családnevének kezdő betűjénél találod meg.

A szerzők nevének kezdőbetűje alapján a polcokat "utcáknak" neveztük el.

Pl: Lázár Ervin meséit  az  L  utcában fogod megtalálni, pontos lakcíme: L utca 36.

    Felix Salten meséit   az  S  utcában fogod megtalálni, lakcíme: S utca 13.
 

Egy szerző különböző művei ugyanazon házszám alatt laknak. A címek kezdőbetűi alapján tesszük sorba a polcon. Ilyenkor a címkezdő névelőt (a, az) nem vesszük figyelembe.

Ha a mesegyűjteménynek  háromnál több szerzője van, a kötet címének kezdő betűjénél keresd!

Pl: "Akik ki akarták merni a tengert"  című mesegyűjtemény az A utcában található.
 

A mesekönyveken belül a TARTALOMJEGYZÉK  segít abban, hogy a keresett mesét megtaláld.

 

II. VERSEK - VERSVÁROS

A verseskötetek  a szépirodalmi állvány külső részén találhatóak a Bóbitával jelölt polcokon, a piros abc-nél.

A kötetek szerzőinek családneve szerint  kerültek a piros abc megfelelő betűihez.

Pl.:  Weöres Sándor Bóbita című verseskötete  W utca 58-nál  található.
 

A versesköteten belül a TARTALOMJEGYZÉK segít abban, hogy a keresett verset megtaláld.

 

III.  TUDÓS KÖNYVEK- BAGOLYVÁROS  (A  polcok elején  baglyok jelzik)

 

Ezeken a polcokon a könyveket témájuk alapján csoportosítjuk, azaz egy csoportba kerülnek az azonos dologról szóló művek.

Itt a polcokon számok segítenek az eligazodásban.

A könyveket témájuk alapján  10 csoportra osztottuk 0-9, ezeket "kerületeknek" nevezzük.

Minden témának saját száma van.

Pl.: az 500. kerületben laknak a természettudományokról szóló könyvek.

590. kerület: az állatokról szóló könyvek.

595. kerület: a rovarokról szóló könyvek.

Pl: Bruce, Jim: Tücskök, bogarak és más, apró állatok című könyvének pontos lakcíme:

    595. kerület

    B utca  90.  


Azonos kerületen/témán belül a szerzők családnevének kezdőbetűi határozzák meg a sorrendet a polcon azaz kerületen belül az utcák abc sorrendben követik egymást.

A tudós könyvekben a TARTALOMJEGYZÉK  segít abban, hogy eligazodj. Néhány tudós könyv végén MUTATÓKAT is találhatsz, melyek betűrendben sorolják fel a kereshető szavakat.

 

IV. KISGYERMEKEK KÉZIKÖNYVTÁRA - ZSIRÁFVÁROS (A polcok elején zsiráfot találsz!)

 

Ha nem tudod  mit jelent egy szó, üsd fel a gyermeklexikonokat! Az Ablak-zsiráf, Szóbúvár, Szókincstár gyorsan segít!

lexikonok és szótárak varázsszava: az abc.

Ezekben a könyvekben CÍMSZAVAK állnak betűrendben. A címszavakat magyarázat követi:  a SZÓCIKK.

 

Az enciklopédiákban tartalomjegyzék, és mutatók segítik az eligazodást.

PL.:

500

C 31    Craig, Annabel*     Természettudományi kisenciklopédia        

Az itt található könyvek gerincén piros csíkot találsz, ezzel jelöljük : ez KÉZIKÖNYV.

A kézikönyveknek mindig kéznél kell lenniük -  hogy bármit megnézhessünk benne – ezért nem viheted ki őket a könyvtárból.

 

 

Ha felsős vagy, már kinőttél a Vackor kuckóban található könyvekből, a könyvtár többi részét ajánljuk neked.

Ha a kötelező olvasmány elolvasásának határideje közeleg, verset keresel, vagy már megint kiolvastál egy regényt, és újat szeretnél, akkor a szépirodalomnál kell keresgélned.

Kiselőadásra készülsz valamelyik órára? Szorgalmi házi feladatodhoz segítség kell? Irány az ismeretközlő irodalom

 

I. SZÉPIRODALOM

 

A szépirodalmi műveket betűrend alapján keresd!

Betűrend:

- szerző vezetéknevének kezdőbetűje alapján

Pl.: Petőfi Sándor => P ,  Charles Dickens => (Figyelj a külföldi szerzőkre!)

- gyűjteményes műveknél  (több szerző művét tartalmazó kötet) és 3-nál több szerzőjű mű esetén a cím alapján

Pl.: Eposzok => E

 

Betűrendbe sorolásnál a könyvtári ábécét vedd figyelembe!

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

 

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

 

A, Á

B

C, CS

D, DZ, DZS

E, É

F

G, GY

H

I, Í

J

K

L, LY

M

N, NY

O, Ó

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ö, Ő

P

Q

R

S

SZ

T, TY

U, Ú

Ü, Ű

V

W

X

Y

Z, ZS

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Ö

P

Q

R

S

SZ

T

U

Ü

V

W

X

Y

Z

 

 

A szépirodalmi művek raktári jelzete, az ún. Cutter-szám, abban segít, hogy gyorsan megtaláld a könyv pontos helyét.  Cutter-szám a szerző vezetéknevének kezdőbetűjéből és egy kétjegyű számból (azonos betűvel kezdődő szerzők közötti sorrendet mutatja meg) áll.

Pl.: Mikszáth Kálmán    M 67

     Molnár Ferenc        M 79

     Móra Ferenc          M 86

     Móricz Zsigmond   M 90
 

Egy szerzőnek a műveit címük alapján betűrendben találod meg a polcon. Besorolásnál a címkezdő névelőt (a, az) ne vedd figyelembe!

Külön ábécénél keresd a verseket, a prózai műveket, a mondákat és a drámákat.

A könyveken belüli eligazodást a tartalomjegyzék segíti.

  

II. ISMERETKÖZLŐ IRODALOM

Az ismeretközlő műveket témájuk, tartalmuk (tudományterület) alapján csoportosítva találod meg a könyvtárban.

Minden témát 1-1 szám jelöl (szakjelzet). A témák számuk alapján növekvő sorrendben követik egymást.

Azonos témájú könyvek szerzői betűrendben állnak a polcokon.

A könyv gyors megtalálásában most is a raktári jelzet segít neked, ami egy szakjelzetből (alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás = ETO-szám) és egy Cutter-számból áll.

Pl.: Koroknay István: Az állatok nagy képeskönyve    590   K 71

Látsd ETO

A könyvön belüli keresést a tartalomjegyzék, illetve a mutatók (név- és tárgymutató) segítik.

 

III. KÉZIKÖNYVTÁR

A kézikönyvtárban olyan ismeretközlő  műveket találsz, amelyeket nem lehet kölcsönözni, hogy mindig kéznél legyenek :ez egy "szellemi elsősegély nyújtó hely".Az alapvető eligazítás a feladatuk. A gerincükre ragasztott piros csíkról könnyen felismered őket.

Elsősorban ún. kézikönyvek állnak ezeken a pocokon. Ezek a könyvek adatok gyors áttekintésében, megtalálásában segítenek neked.

 

A kézikönyvek fajtái:

I. Bibliográfiák

 

1. **Bibliográfia:** olyan kézikönyv, vagy jegyzék mely lelőhelytől függetlenül tárja fel, milyen könyvek (egyéb írások pl. folyóiratcikkek stb.) jelentek meg az adott témával kapcsolatban.Ebből következik, hogy a  bibliográfiák  csak címeket tartalmaznak- nem szöveget.Azt tudjuk meg belőlük, mely dokumentumokban írtak  keresett témánkról. 2. A bibliográfiák fajtái:

személyi bibliográfia - egy szerző megjelent írásait tartalmazza.Erre egy digitális példa:

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/lazar-ervin#bibliografia

Nyomtatott: Nagy László bibliográfia - Budapest 1995, Petőfi Irodalmi Múzeum 114 p.

életrajzi bibliográfia - egy személy életéről, munkásságáról szóló művek jegyzéke

téma bibliográfia – egy témáról szóló művek jegyzéke

 

II. Lexikonok

1. Lexikon :adattár, betűrendben álló címszavak alatt szócikkekben magyarázza meg a fogalmakat (címszó+ szócikk=kiemelt szó+ magyarázat, élőfej: az adott oldal 1. és utolsó címszava)    

2. A lexikonok fajtái

   - általános lexikonok ( a tudomány több ágával foglalkozó lexikon)

Képtalálat a következőre: „révai lexikon”

Pallas Nagy Lexikona 1893-1900 18 kötet 150 000 címszó

Révay Nagy Lexikona 1911-1935 21 kötet  230 000 címszó

Új Magyar Lexikon 1957-1961 6 kötet+ 1

 

Magyar Nagylexikon 1993-2004 18+1+2 kronológia 160 000 címszó

 

- szaklexikonok   ( csak egy tudományággal foglalkozó lexikon)

egyes tudományágakat felölelő lexikon

Pl.: Biológiai lexikon, Magyar néprajzi lexikon

      

 

III. Szótárak

 

1. A szótár : a nyelv szókincsét  vagy annak egy részét tatalmazó, betűrendbe sorolt jegyzék.

2. A szótárak fajtái:

      - egynyelvű

Ezekben a szótárakban a címszók és a magyarázatok ugyanazon a nyelven íródtak.

Pl.:Idegen szavak és kifejezések szótára, A magyar helyesírás szabályai

                    

 

Magyar értelmező kéziszótár

A magyar szavak jelentését találjuk meg benne.

A címszó után a szótár megjelöli az adott szó

  • szófaját pl.: fn.= főnév,  mn.= melléknév stb.
  • a szó használati körét pl.:  Isk. = a szó az iskolában, neveléstanban használatos, Áll. = a szó az állattanban fordul elő, Népr. =  a szót a néprajzban használják. 

Azonos előtagú szavak esetén a szótár „**_bokrosítja a címszavakat_**”, azaz ezt a szót(szóelemet)  a  bokor további címszavaiban már nem írják le újra, **helyette: ~  jel áll.** Pl.: ha  iskola|szék  a bokor első szava, a bokor további részében ezt látható: ~táska. Ennek jelentése : iskolatáska,  vagy ~tej melynek jelentése: iskolatej.        (A bokor élén álló címszóban az előtagot (vagy alapszót), amely a bokor többi címszavában ismétlődik elválasztó jel választja el: | .)  

      - többnyelvű

Ezekben a szótárakban egy adott nyelven megtalálható címszavakhoz rendelok egy másik nyelv megfelelőit.

 

IV. Enciklopédiák

1.Enciklopédia : nagyobb egységekben dolgozza fel az ismeretanyagot: betűrendtől függetlenül a témánál található minden fontos fogalom. Mutatókkal keresünk benne.

  1. Az enciklopédiák fajtái:           - általános ( a tudomány több ágával foglalkozó)          és                                            -szak( csak egy tudományággal foglalkozó)

 

V. Egyéb kézikönyvek

-atlasz

- adattár

- címtár

      - kronológia (időrend)

      - statisztikai kiadványok

- határozókönyvek

 

A kézikönyvekben való keresésben a betűrend, a tartalomjegyzék és a mutatók segítenek.

 

Mi a katalógus?

 

1. Katalógus: egy adott könyvtár dokumentumait tárja fel, a könyvtár állományában több szempont alapján való keresést tesz lehetővé .Azt tudhatod meg belőle, hogy egy adott könyvtárban megtalálható-e az általad keresett dokumentum.

 

2. A katalógusok fajtái

-  jegyzék    (katalógus jegyzék formájában, akár könyvként bekötve)

  

 

  -  cédulakatalógus  

                                                                                                               

- elektronikus katalógus

Pl:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár katalógusa: http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong

Diadal Úti Általános  Iskola katalógusa  :http://94.199.48.18/sziren_1108.htm